Vezetői tanácsadás

A vállalatok sikerességét és eredményességét nagymértékben meghatározzák a kiváló képességű vezetők. Minden vállalkozás célja, hogy vezetői a legjobbak legyenek.

A vállalatok sikerességét és eredményességét nagymértékben meghatározzák a kiváló képességű vezetők. Minden vállalkozás célja, hogy vezetői a legjobbak legyenek. Különös fontosságú ez erős versenyben, kiszámíthatatlan piaci helyzetben, bizonytalan és komplex üzleti időszakban és folyamatokban, mint pl. válság idején, amikor a piacon maradás a tét.

 

A vezetői tanácsadás formái:

  • Felsővezetői (executive) tanácsadás, mely a döntéshozatal legfelsőbb szintjén állókat segíti az aktuális vagy stratégiai döntések és feladatok eredményesebb megvalósításában.
  • Középvezetői tanácsadás, mely elsősorban a vezetői kompetenciák fejlesztésére szolgál. Leggyakoribb témák: time-menedzsment, konfliktuskezelés, munkatársak motiválása, számonkérés, és delegálási készségek javítása.
  • Csoportos tanácsadás, amikor a különböző cégek vagy területek vezetői a tanácsadó moderálásával beszélnek meg tapasztalatokat, cserélnek véleményt, alkotnak közös megoldásokat.
  • Team tanácsadás, mely eredményesen alkalmazható a megváltozott vezetői team együttműködésének kialakításánál, vagy az optimális megoldások közös keresésénél.

 

Amiben számíthat rám:

Jövőkép alkotás és célok megfogalmazása
Vezetői szerepek (autoriter, demokratikus, helyzetfüggő, coach szemléletű, mentor, példakép)
Vezetői hatékonyság és hatásosság
Személyes vezetői stílus és szakmai személyiség (önismeret) fejlesztése
Munkatársak befolyásolása és motiválása
Hibából való tanulás (a tanulás tanulása)
Kapcsolatalakítás és kapcsolattartás
Döntéshozatal
Eredményorientáltság és folyamatszemlélet
Work-Life Balance
Flow és stressz a vezetésben
Összpontosítás az eredményre és a folyamatok végig vitelére, (folyamatszemlélet, eredményorientáltság)
Stratégia kialakítása
Etikus hozzáállás
Vezetői kommunikáció, visszacsatolás és konfliktuskezelés
Vezetői versengés és kooperáció
Delegálás, empowerment
Időgazdálkodás
Érzelmi és társas intelligencia a vezetésben

Az Ön haszna:

A tréningjeinken, programjainkon résztvevő vezető

menedzsment eszköztára bővül;
szereprugalmassága nővekszik, az adott helyzet kihívására megfelelően reagál;
felvállalja döntéseit, nem halogat, döntéshozatalában megfontolt bátorság vezérli;
egyértelművé és követhetővé válik a munkatársainak, karakteresebbé válik vezetői profilja;
elfogadott és hiteles vezetővé válik a munkatársak szemében;
érzelmi és társas intelligenciája fejlődik;
eredményesebben és hatékonyabban irányít;
kiegyensúlyozottan és energetizáltan reagál a hétköznapok feszített tempójában is.

Fejlesztési formák:

helyzetfelmérés, diagnózis készítés
tanácsadás (egyéni, team és csoport)
tréning
tanácsadás
workshop